Stel cookie voorkeur in

Ziekte, verlof en verzuim

Ziekmelden

Telefonisch ziekmelden graag tussen 8:00 – 8:15 uur op 026-4427025. Als uw kind zonder opgave van reden afwezig is, nemen wij diezelfde dag telefonisch contact op met de ouders.

 

Verlof buiten de schoolvakanties

Kinderen moeten elke schooldag naar school. Zij kunnen bij bepaalde bijzondere omstandigheden wel extra vrij krijgen. Dit wordt ook wel verlof (vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek) genoemd. Kinderen hoeven dan voor één dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Volgens de Leerplichtwet moet de school administratie bijhouden van dit schoolverzuim.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk is, want het is niet in het belang van uw kind om onderwijstijd te moeten missen.

Download hier de volledige verlofregeling, pdf 157kb.

 

Vakantie onder schooltijd

Het komt dikwijls voor dat er extra vrije dagen worden aangevraagd. De Leerplichtwet kent echter geen ‘snipperdagen’ en stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden kan een schooldirecteur dit verzoek goedkeuren. Het gaat in het kort om de volgende drie voorwaarden, waaraan tegelijkertijd moet worden voldaan:

 1. Ten minste één van de ouders heeft een beroep met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
 2. Het gezin kan in geen van de schoolvakanties (binnen één schooljaar) met vakantie.
 3. De extra vakantie mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
   

Bijzonder verlof

Bij belangrijke omstandigheden zoals bruiloften, begrafenissen, jubilea, verhuizing of ernstige ziekten van familieleden kan vrij worden gevraagd. Ook hierbij dient u altijd vooraf overleg te voeren met de directie.

 

Kortdurende afwezigheid onder schooltijd

Soms is het nodig om voor uw kind een afspraak te maken bij bijvoorbeeld de huisarts/tandarts, een remedial teacher of een logopedist. Wij verzoeken u om die afspraken buiten schooltijd in te plannen, zodat uw kind geen onderwijstijd mist.

Er is geen verlof mogelijk voor:

 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp.
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties. Een uitzondering op deze regel staat onder 'Vakantie onder schooltijd'.
 • Eerder vertrekken voor vakantie (of later terugkomen) vanwege verkeersdrukte.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • De argumenten ‘mijn kind is nog jong’ of ‘vlak voor de vakantie wordt er toch nauwelijks meer les gegeven’.
   

Verlof aanvragen

U dient in overleg en met toestemming van de directie schriftelijk verlof aan te vragen. Dit moet minimaal een maand voor de verlofdatum plaatsvinden, met vermelding van reden en data waarvoor vrij wordt gevraagd.

Voor het aanvragen van verlof kunt u het formulier downloaden, pdf 199kb.