Stel cookie voorkeur in

Verkeer en veiligheid

De parkeer- en de verkeerssituatie rondom de school is op twee tijdstippen per dag zeer intensief. Daarom gelden er sinds 2015 spelregels voor de ouders van de Arnhemse Montessorischool en de Pieter Jongelingschool die hun kinderen komen brengen of halen met de auto.

De kern van de oplossing is spreiding van de autodruk over alle straten binnen de Van Heemstralaan-ring.
 
Hoofdspelregels : 

  • Over de gehele lengte tussen de Van Ostadelaan en de Van Ruisdaalstraat is het trottoir aan de zijde van de scholen GEHEEL AUTOVRIJ en levert dus een maximale veiligheid op voor de kinderen.
  • Voor beide scholen is een zogenaamde ‘Kiss & Ride-zone' ingesteld voor ongeveer 4 auto’s waar ouders hun kinderen op de stoep kunnen afzetten, kusje, deuren dicht en weer verder rijden. 
  • Alle ouders die geen gebruik maken van de K&R-zone parkeren hun auto’s in de straten die daarvoor in de Verkeersspelregels zijn aangegeven. Vanaf die plaats lopen zij met het kind/de kinderen naar de school. 
  • In alle P-straten is het niet toegestaan te parkeren voor een uitrit/oprit van de aanwonenden.

 Alle spelregels staan in Verkeersspelregels rond de AMS; pdf 187 kb

Fietsenkelder

De ruimte in de fietsenkelder is beperkt. Woon je dichtbij, kom dan lopend naar school. Dan kunnen de kinderen die verder van school wonen met de fiets komen en hebben ze een plaatsje in de fietsenkelder voor hun fiets!