Stel cookie voorkeur in

StAM

Voor het beheer en de inning van de ouderbijdrage is de Stichting tot steun van de Arnhemse Montessorischool (StAM) opgericht. De ouderbijdrage is nodig om de school goed te laten draaien. Alle activiteiten die niet met het overheidsgeld worden betaald worden hiermee gerealiseerd. Denk daarbij aan de extra kosten voor Montessori-onderwijs, muziek, sport en cultuur, maar ook zorgverbreding en activiteiten om de kwaliteit van de lokalen en buitenruimtes te verbeteren.

 

Taken van de StAM

De StAM doet elk jaar een voorstel voor de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. De MR geeft daar voor de zomer haar goedkeuring aan. U betaalt een aangepaste ouderbijdrage wanneer u twee of meerdere kinderen op school hebt.

Aan het begin van ieder schooljaar stuurt de penningmeester van de StAM vervolgens een brief aan alle ouders. Daarin staat waaraan de ouderbijdrage besteed zal worden. 

 

StAM reglement & verantwoording

Het volledige StAM reglement staat hier.

Besteding ouderbijdrage 2016-2017

 

Contact

StAM@arnhemsemontessorischool.nl