Stel cookie voorkeur in

Ouderklankbord

Het Ouderklankbord (voorheen Schoolcommissie) functioneert in haar huidige vorm sinds 2011. Het Ouderklankbord bestaat uit een groep betrokken ouders met een beleidsvoorbereidende taak. Samen met de directeur geven zij de school vorm.

 

Taken van het Ouderklankbord

Het Ouderklankbord ondersteunt de directeur bij het manifesteren van de visie en een passende interne uitvoering van het onderwijs.
Het Ouderklankbord geeft een mening over de gang van zaken op de school aan het College van Bestuur van Fluvius. Het gaat hierbij over organisatie, onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkeling, identiteit en imago.
Het Ouderklankbord benoemt zichzelf en bestaat uit leden die worden voorgedragen door ouders of door het personeel van de school.

 

Contact: ouderklankbord@arnhemsemontessorischool.nl