Stel cookie voorkeur in

Ouderparticipatie

Op de AMS zijn ouders zeer betrokken. We zullen nooit vergeten hoe bijzonder het is dat de school in 1937 werd opgericht op initiatief van ouders. Veel belangrijke en leuke activiteiten worden ook vandaag nog door ouders georganiseerd en begeleid. Dit is een verrijking voor de school, want de school, dat zijn wij samen!

 

Commissies en taken voor ouders

  1. Medezeggenschapsraad – belangenbehartiging van iedereen op school
  2. Ouderklankbord – beleidsvoorbereidende taak
  3. StAM – innen van ouderbijdrage
  4. Activiteitencommissie – organiseren van alle activiteiten in en rondom de school
  5. Klassenouder – contact onderhouden tussen leerkracht en ouders

 

Meedoen of hebt u een vraag? Via bovenstaande commissies kunt u uw stem laten horen,

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad controleert en adviseert de directeur ten aanzien van het beleid van de school. Op de AMS is de medezeggenschapsraad samengesteld uit vier ouders (gekozen door de ouders voor een periode van drie jaar) en vier leerkrachten uit het team (ook voor een periode van drie jaar).

Mail: mr.ams@floresonderwijs.nl

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad

Ouderklankbord

Het Ouderklankbord is een groep van zes ouders die periodiek met de directeur bijeenkomt om te praten over de Montessori-identiteit van de school en al wat er leeft onder de AMS-ouders. Het ouderklankbord organiseert twee keer per jaar, samen met de MR, een brede Ouderklankbord-avond om met ouders gedachten uit te wisselen over een bepaald thema (bijvoorbeeld ICT op school, Veiligheid en Montessori).

Meer informatie over het Ouderklankbord

StAM

De StAM (Stichting tot steun van de Arnhemse Montessori School) is voor het beheer en de inning van de ouderbijdrage opgericht. De AMS is namelijk mede afhankelijk van aanvullende financiering uit de ouderbijdrage. Hiermee worden onder andere Montessori-materialen maar ook de extra activiteiten waaronder de sportdag en het sinterklaasfeest betaald.

Mail: info@ouderbijdrage-ams.nl

Meer informatie over de StAM

Activiteitencommissie

Op de AMS is een Activiteitencommissie. Deze is samengesteld uit ouders en leerkrachten. Samen met leerlingen uit groep 8 worden alle feesten en/of manifestaties op en rond de school georganiseerd. Denk hierbij aan de herfstwandeling, het Sinterklaas-, Kerst-, Paas- en Zomerfeest, toneelstukken en sportactiviteiten. Daarnaast zijn er ook ouders actief als onder andere verkeersouder, DOC-ouder, leesouder of knutselouder.

 

Klassenouder

Iedere klas heeft ook een klassenouder. De klassenouder onderhoudt contacten met andere ouders en helpt de leerkracht met het organiseren of regelen van bepaalde zaken. De klassenouder kan bijvoorbeeld het vervoer regelen bij een excursie of een verrassing voor de leerkracht.