Stel cookie voorkeur in

Schoolbestuur Flores

Iedere school heeft een bestuur, dat eindverantwoordelijkheid draagt voor de gang van zaken op school. De AMS is een neutraal bijzondere school. Dit in tegenstelling tot een openbare school, die door de gemeente wordt bestuurd. Onze school is ondergebracht in een stichting.

 

AMS als onderdeel van Flores

Samen voor ieder kind

De scholen van Flores bieden passend onderwijs voor alle kinderen in Arnhem en Renkum. In educatief partnerschap met de ouders en de kinderen zelf, bereiden we hen voor op een persoonlijke toekomst. 
Op 42 locaties doen 38 scholen, 36 directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 shared services center met 24 medewerkers samen het beste voor ieder van de 9.246 kinderen.

 

Identiteit

In het onderwijs op onze scholen is ieder kind welkom. Wij werken samen met onze partners aan Passend Onderwijs voor ieder kind binnen Arnhem of Renkum. Een moderne school is de samenleving in het klein: gekenmerkt door diversiteit. Op onze scholen denken en werken wij vanuit deze diversiteit en ondersteunen wij het unieke karakter van ieder kind op elke school. Al onze leerkrachten en medewerkers maken elke dag mogelijk dat ieder kind tot bloei komt. Intelligentie kent vele uitingsvormen en het is onze taak een kind in staat te stellen die tot ontwikkeling te laten komen.

Bij vrijheid en ruimte horen grenzen. Immers, zonder grenzen geen ruimte.

Op school mag je zijn wie je bent, maar dat betekent niet dat je zomaar mag doen wat je wilt. De school is een plek die fysieke veiligheid biedt en waar de geestelijke vrijheid wordt beschermd. Een kind dat van jongs af aan leert omgaan met verschillen, zal zich later ook thuis voelen in onze pluriforme samenleving. Omdat hij geleerd heeft zich te verplaatsen in verschillende gezichtspunten: samen leren, samen werken en samen leven.

Visie en missie

Alle kinderen beschikken over talenten, kwaliteiten en capaciteiten, waar ze ook vandaan komen en welke achtergrond ze ook hebben. Het is onze taak hen die te laten ontwikkelen en gebruiken.

Flores bereidt kinderen voor op een persoonlijke toekomst in een maatschappij die sterk verandert en soms onvoorspelbaar is. Naast kennis en wijsheid vraagt dit creativiteit en flexibiliteit. We willen hier samen aan werken met kinderopvang en voortgezet onderwijs. Wij gaan uit van educatief partnerschap vanuit verschillende rollen. Kinderen hebben een stem en een eigen verantwoordelijkheid binnen onze scholen.

Onze kernwaarden ondersteunen de eigen identiteit van de scholen en vormen ons moreel kompas:

✓Samen eigen-wijs
✓Verbinding
✓Van en met elkaar leren