Stel cookie voorkeur in

Montessori onderwijs

Maria Montessori – arts met een missie

Maria Montessori leefde van 1870 tot 1952 en was de eerste vrouwelijke, gepromoveerde arts in Italië. Na haar studie werkte ze enige tijd in een psychiatrische kliniek. Het trof haar dat de kinderen in het ziekenhuis niet werden uitgedaagd en gestimuleerd. Ze erkende de natuurlijke drang bij de kinderen om te willen leren. Op basis van haar waarnemingen ontwikkelde ze vol overgave een eigen onderwijsmethode met het inmiddels wereldberoemde motto: ‘Help mij het zelf te doen’.

Vanaf 1907 paste ze haar ideeën en methode toe op een reguliere school, de Casa dei Bambini, ‘huis der kinderen’. Hier ontwikkelde ze ook speciale Montessori-materialen.

De combinatie van vrijheid, zelfdiscipline en werklust, alsmede de indrukwekkende prestaties van de kinderen wekten belangstelling en bewondering van vele opvoeders. Vanaf 1909 verspreidde haar gedachtegoed zich over de hele wereld en nam het aantal Montessorischolen enorm toe.

Op latere leeftijd vestigde ze zich overigens in Nederland, waar ze ook is gestorven en begraven. Het is niet verwonderlijk dat het Montessori-onderwijs in Nederland wijd verbreid is.

Op Wikipedia lees je meer over Maria Montessori.