Stel cookie voorkeur in

Identiteit van de AMS

De visie van de school is gebaseerd op het gedachtegoed van Maria Montessori. Zij ging ervan uit dat ieder kind uniek is, en geboren is om vrij te zijn. Dat leidde vanzelfsprekend tot eerbied voor ieder kind en respect voor diens eigen manier van leren. Maria Montessori koos daarom bewust voor individueel onderwijs, zodat elk kind optimaal tot zijn/haar recht kon komen.

Maria Montessori benadrukte ook steeds dat elk mens deel uitmaakt van een groter geheel: de kosmos. Ieder heeft hierin een taak en verantwoordelijkheid. De kinderen leren van en met elkaar, en ontdekken spelenderwijs hun onderlinge afhankelijkheid en die van de wereld om hen heen.

Daarnaast helpt het specifieke montessori-materiaal de kinderen om ‘het zelf te leren doen’. Dit betreft overigens niet alleen het verwerven van cognitieve kennis, inzicht en vaardigheden. Ook het leren omgaan met elkaar, het uiten van gevoelens, verantwoordelijkheid leren dragen, en het ontwikkelen van een zelfstandige en taakgerichte werkhouding horen hierbij. Onze school biedt hiervoor een kindvriendelijke, geborgen en geordende omgeving aan, waarin kinderen uitgedaagd worden om veel waardevols te leren voor de rest van hun leven.

De Arnhemse Montessorischool is een zogenaamde Neutraal Bijzondere School. Dat betekent dat iedereen welkom is ongeacht diens levensbeschouwing.

Onze missie

Onze missie is het begeleiden van onze leerlingen tot vrije, verantwoordelijke, bewuste  en zelfstandige kinderen, die zichzelf en elkaar leren begrijpen en respecteren. Die hun persoonlijkheid en kennis optimaal hebben ontwikkeld en zodoende goed toegerust zijn voor een volgende fase in hun leven.

Het verankeren van deze missie in de alledaagse praktijk van de school gebeurt door ons te richten op vier pijlers:

  1. Sterk en modern montessori-onderwijs aanbieden.
  2. Recht doen aan ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen.
  3. De leerkracht (en diens ontwikkeling) centraal stellen in de uitvoering van het onderwijs.
  4. Optimaal benutten van ouderbetrokkenheid bij onze school.