Stel cookie voorkeur in

Het team van de AMS

Ons schoolteam bestaat uit een directeur, groeps- en vakleerkrachten, een intern begeleider en twee remedial teachers, een administratief medewerkster en een conciërge.

  • De directeur geeft de dagelijkse leiding aan de school, daarbij ondersteund door de bouwcoördinatoren.
  • De groepsleerkrachten geven de dagelijkse leiding aan hun eigen groep. Ook hebben zij groep-overstijgende taken, zoals bijvoorbeeld het helpen organiseren van feesten, meewerken in diverse commissies en/of werkgroepen.
  • Het team wordt onderwijsinhoudelijk ondersteund door de intern begeleider en twee remedial teachers.
  • Verder heeft de AMS vakleerkrachten voor muziek- en bewegingsonderwijs.

 

Stagiaires

Studenten kunnen als stagiair op onze school praktijkervaring opdoen. Zo krijgen ze een goed beeld van het huidige onderwijs. Dit gebeurt onder leiding van een groeps- of een vakleerkracht. Het is dus goed mogelijk dat uw kind les krijgt van een stagiair(e).

Op onze school lopen studenten stage van:

  • het Rijn IJssel college. Zij worden opgeleid tot onderwijs - of klassenassistent.
  • de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding). Zij worden opgeleid tot leerkracht bewegingsonderwijs.

Atty van Enk

Lieke Opdam

Remedial teacher

Anne-Marie Mey

Remedial teacher

Marijke Roos

Intern Begeleider

Carolien Willemsen

Onderbouw 1

Leerkracht

Maureen Leeman

Onderbouw 2

Leerkracht & Coördinator onderbouw

Jennifer van de Water

Onderbouw 3

Leerkracht

Lidewij de Wit

Onderbouw 3

Leerkracht

Fleur Scholten

Onderbouw 4

Leerkracht

Merel Jas

Onderbouw 4

Leerkracht

Ankie Gielissen

Onderbouw en Middenbouw

Leerkracht

Eline Koopman

Middenbouw 1

Leerkracht

Nadine Hendriks

Middenbouw 1

Leerkracht

Janneke Otten

Middenbouw 2

Leerkracht & Coördinator Middenbouw

Pim Oldenboom

Middenbouw 4

Leerkracht

Hanneke Mooren

Middenbouw 5

Leerkracht

Michelle van Eerden

Bovenbouw 1

Leerkracht

Noëlle Dikkers

Bovenbouw 1

Leerkracht (met ouderschapsverlof).

Lianne van Vugt

Bovenbouw 2

Leerkracht

Sanne Berk

Bovenbouw 3

Leerkracht

Marita Zijl

Bovenbouw 3

Leerkracht

Hans Dirksen

Bovenbouw 4

Leerkracht

Marion Hamers

Bovenbouw 5

Leerkracht & Coördinator Bovenbouw

Iris van Aalst

Bovenbouw 5

Leerkracht

Hans Grotenbreg

Vakleerkracht

Muziekonderwijs

Bertin Simons

Vakleerkracht

Gymnastiek

Luuk Rossen

Vakleerkracht

Gymnastiek