Stel cookie voorkeur in

Vaklessen

Bewegingsonderwijs

Op onze school is bewegen belangrijk. De kinderen spelen een paar keer per dag, zowel binnen als buiten. Dat gebeurt op veel verschillende manieren: in de vrije ruimte van de speelplaatsen, op speeltoestellen, op muziek en natuurlijk ook in de gymlessen.

In de onderbouw worden de meeste lessen bewegingsonderwijs door de groepsleerkracht gegeven. Om de week krijgen de jongste kinderen een gymles in de gymzaal door de vakleerkracht.

De leerlingen uit de midden- en bovenbouw krijgen twee keer per week 45 minuten les van een vakleerkracht. Centraal staat daarbij het aanleren van motorische vaardigheden in een veilige omgeving. Daarnaast leren de kinderen zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen, door samen te werken en elkaar te helpen.
 

Muziek

Het maken en ervaren van muziek is een essentieel onderdeel in ons onderwijs. We laten de kinderen kennismaken met veel verschillende muziekvormen, variërend van gregoriaanse en klassieke muziek tot pop, niet-westerse muziek en house. Het gaat er vooral om dat de kinderen leren plezier aan muziek te beleven.

Het vak muziek heeft ook als doel dat de leerlingen muzikale vaardigheden ontwikkelen, zoals:

  • Motorische vaardigheden: het bespelen van een instrument.
  • Sociale vaardigheden: samenspelen/zingen/luisteren naar elkaar.
  • Psychische vaardigheden: muziek als ‘verlengstuk’ van je gevoel.

Voor alle groepen verzorgt de muziekleerkracht wekelijks muzieklessen. De lessen bestaan uit zang en het bespelen van muziekinstrumenten. Ook (actief) luisteren naar muziek is belangrijk. Het uitgebreide instrumentarium op school helpt ieder kind om met het notenschrift om te leren gaan.
 

Drama

Er wordt in alle groepen dramales gegeven. Kinderen ontdekken daarbij hun uitdrukkingsvaardigheden door middel van (non-)verbale expressie, toneelspel en dans. Er is aandacht voor stemvorming, motoriek en het vormgeven van eigen ideeën en fantasieën. De kinderen leren zichzelf voor een groep te presenteren, zich in te leven in verschillende personages en samen te werken.

Impressie vaklessen