Stel cookie voorkeur in

Naar het voortgezet onderwijs

Aan het eind van groep 8 verlaten onze leerlingen hun vertrouwde basisschool. Ze zijn klaar voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. De kinderen van de AMS gaan meestal naar één van de scholen in Arnhem-Noord.

Door de contacten die wij onderhouden met het voorgezet onderwijs weten we dat onze oud-leerlingen gewend zijn om zelfstandig te werken en hun werk goed in te delen. Daar zijn we trots op!

 

Ons advies

Aan het eind van groep 7 maken de leerlingen de Cito Entreetoets. De resultaten van deze toets laten zien waaraan in het laatste schooljaar nog aandacht besteed moet worden.

In april maken de leerlingen uit groep 8 de Cito Eindtoets. De beoordeling van de leerkracht, de resultaten uit het LOVS en de eindtoets vormen samen het uiteindelijke advies voor het voortgezet onderwijs.

 

Informatievoorziening aan ouders

  • November – De leerlingen in groep 8 krijgen hun voorlopig advies.
  • December – In de hal van de school komt informatiemateriaal te liggen van de scholen voor voortgezet onderwijs. De leerlingen en de ouders kunnen de brochures mee naar huis nemen om zich te informeren. De brochures geven onder andere aan op welke data er Open Dagen gehouden worden. Alle informatie is ook digitaal op te vragen bij de middelbare scholen. De aanmelding voor de open dagen regelen de ouders zelf.
  • Februari: De ouders ontvangen het definitief schooladvies
  • Maart – De ouders melden hun kind vóór 1 april aan op de gekozen school. De AMS verstuurt een kopie van de Cito-toetsuitslag en een kopie van het Onderwijskundige Rapport naar de school waar de ouders hun kind aangemeld hebben.
  • April – De Cito Eindtoets wordt afgenomen en uitslag van de Cito-toets wordt meegedeeld. De ouders ontvangen ook het onderwijskundige rapport van hun kind met onder andere het schooladvies. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.

 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht.