Stel cookie voorkeur in

Materialen en methoden

Montessori-materialen

Een belangrijk onderdeel in de leeromgeving van een montessori-school zijn de leermiddelen, het 'ontwikkelingsmateriaal' genoemd. Door het werken met dit materiaal ontwikkelen de kinderen zichzelf.

Daarom is er voor iedere ontwikkelingsfase ander materiaal. Over ontwikkelingsmateriaal zei Maria Montessori het volgende: “Het ontwikkelingsmateriaal biedt kinderen geen inhoud voor de geest, maar de ordening van die inhoud.“ Ook moderne methoden en materialen kunnen een bijdrage leveren aan de ordening van een (nieuwe) inhoud en kunnen daarom goed ingezet worden op onze montessori-school.

Het materiaal moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maria Montessori heeft een aantal kenmerken van haar materiaal op een rij gezet:

  • Het materiaal moet uitnodigend zijn, er aantrekkelijk uitzien.
  • Het is 'zelfcorrigerend', het moet duidelijk zijn wat er geleerd wordt.
  • Het materiaal bevat zo weinig mogelijk afleidende factoren.

De materialen moeten beperkt aanwezig zijn. Dit is om de volgende reden belangrijk:

  • Sociaal: kinderen moeten rekening houden met elkaar en wachten of samenwerken.
  • Motivatie: ze zien anderen ermee werken.
  • Beslissen: het kind moet een keuze maken, het kan lang niet altijd doen wat een ander doet.

 

Overige materialen en methoden

Behalve met het speciale montessori-materiaal werken we op de AMS met moderne methoden die goed bij dit onderwijs passen. De kinderen worden ook hier uitgedaagd om met een grote mate van zelfstandigheid te werken.

Op onze school besteden we dagelijks veel aandacht aan lezen en rekenen.

Methoden

Taal:                                Taal op Maat

Spelling:                         Spelling op Maat

Begrijpend lezen:         Lezen in beeld

Technisch lezen:          Veilig Leren Lezen

                                         Estafette

Studievaardigheden: Blits

Rekenen:                        Wereld in Getallen

                                         WMBO kaarten (Wiskunde Montessori Basis Onderwijs)

Engels:                            Hello World

 

Kosmisch onderwijs

Vanuit de kosmische visie op mens en wereld die Maria Montessori ontwikkelde, hangt alles in het universum met elkaar samen. Op onze school komt dit vooral tot uiting in de manier waarop de vakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en geschiedenis 1 keer per week als een samenhangend geheel worden aangeboden.

Door het kosmisch onderwijs verwerven de kinderen het inzicht dat feiten en verschijnselen waar ze mee te maken hebben nooit als losse fragmenten bestaan, maar als delen van een groter geheel. Dit inzicht leidt tot een brede kijk op de wereld en het wereldgebeuren en tot een toenemende verantwoordelijkheid voor eigen kennen en kunnen.

Voor Kosmisch onderwijs gebruiken wij leskisten waarin alle kerndoelen voor het basisonderwijs worden verwerkt in thema's. Per schooljaar worden zes à zeven thema's verwerkt.

 

 

 

Impressie materialen