Stel cookie voorkeur in

Kies voor de AMS

Het Montessori onderwijs bestaat al meer dan 100 jaar en wordt met veel enthousiasme en succes toegepast in binnen- en buitenland. Vele principes van het montessori-onderwijs staan na al die tijd nog fier overeind.
 

7 Basisprincipes van Maria Montessori

  1. Vrijheid – om zich in eigen tempo te ontwikkelen
  2. Zelfstandigheid – via de ‘spontane activiteiten’
  3. Individuele benadering – omdat elk kind uniek is
  4. Montessori-materiaal – om zichzelf te kunnen ontwikkelen
  5. Voorbereide omgeving – om zich door te laten inspireren
  6. Groepsindeling – om van andere kinderen te kunnen leren
  7. Diverse werkvormen – om een palet aan vaardigheden te ontplooien
     

Drie belangrijke redenen om te kiezen voor de AMS:

1. Sociale atmosfeer

Behalve goed gefundeerd montessori-onderwijs, biedt onze school de kinderen een sociale atmosfeer, waarin ze zich goed en veilig kunnen ontwikkelen. Kinderen hebben op de AMS vele mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend mens, in open contact met de omgeving. De vele feesten die we samen organiseren en vieren   zijn hiervan een prachtig voorbeeld. In het voorjaar van 2019 is een leerling tevredenheidpeiling gehouden en onze kinderen waarderen onze school met een 8 als het gaat om de omgang van leerlingen onderling. Een groot deel van de leerlingen gaf aan zeer tevreden te zijn over het contact met vriendjes en vriendinnetjes.

 

2. Rijke historie

De Arnhemse Montessori School (de AMS) is een school met een rijke historie. In 2017 hebben we ons 80–jarig lustrum gevierd met veel verschillende activiteiten die een indruk gaven van hoe het ‘toen’ moet zijn geweest. De school is in 1937 opgericht door ouders, die hun kinderen bewust wilden laten opgroeien met het gedachtegoed van Maria Montessori.

 

3. Groene omgeving

De school heeft een prachtige ligging in Arnhem-Noord, tussen veel ruimte en groen. Hiervan wordt dankbaar gebruik gemaakt tijdens het spelen en diverse educatieve activiteiten zoals bijvoorbeeld de herfstwandeling.

 

En de AMS is gewoon een goede school. Al jaren scoort de school bovengemiddeld in de lijsten van schoolprestaties, zowel qua uitstroomniveau als de kwaliteit van het onderwijs.

 

Lees ook: kennismaken met de AMS

Impressie AMS

 

Bekijk het fotoalbum voor meer foto's