Stel cookie voorkeur in

Nieuwe leerlingen

Eerste kennismaking

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht cultuur en achtergrond. Om een beeld te krijgen van onze werkwijze wordt u in de gelegenheid gesteld op onze school en in de groep(en) te kijken. Hiertoe maakt u een afspraak met de directeur (026 ‑ 4427025). Na afloop van het groepsbezoek is er gelegenheid om over uw indrukken te praten en vragen te stellen en kunt u het aanmeldingsformulier invullen.

 

Naar groep 1

Gaat uw kind naar de onderbouw, dan krijgt u ruim voordat het nieuwe schooljaar begint bericht of uw kind geplaatst is. Kort voordat het nieuwe schooljaar begint, delen we de kinderen in en hoort u bij welke leerkracht uw kind komt. De keuze van de leerkracht wordt door de school met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid bepaald. Ouders kunnen geen voorkeur uitspreken en hebben daarbij geen inspraak. Aanname gebeurt op volgorde van aanmelding en plaatsingsmogelijkheid per groep, waarbij broertjes en zusjes van zittende kinderen voorrang hebben.


Wennen

De plaatsing vindt plaats op de datum dat uw kind vier jaar wordt. Gedurende drie maanden voor die datum mogen kinderen in overleg met de leerkracht maximaal vijf dagdelen komen wennen.

 
Naar een andere groep

Als de AMS een verzoek ontvangt tot plaatsing van een oudere leerling, wordt allereerst gekeken of er een mogelijkheid tot plaatsing bestaat.

Voor kinderen komend van andere Montessorischolen geldt dat zij, indien mogelijk, met voorrang geplaatst worden. Indien er plaats is, volgt een gesprek met de ouders over de veranderde schoolkeuze. Vervolgens zal het kind één dag in de betreffende groep  meedraaien. De leerkracht observeert het kind en geeft het verschillende opdrachtjes, om kennis en leervorderingen te toetsen en een zo soepel mogelijke overgang te realiseren.

We nemen contact op met de huidige school en informeren naar de bevindingen. We doen dat in overleg met u. Wij ontvangen informatie van de vorige school in de vorm van een Onderwijskundig Rapport. Zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van het kind.