Stel cookie voorkeur in

Mijnschoolinfo

De AMS maakt gebruik van een digitaal ouderinformatiesysteem: Mijnschoolinfo. Met dit systeem kunnen leerkrachten eenvoudig communiceren met alle ouders of één enkele ouder. Ouders kunnen met dit systeem eenvoudig een ziekmelding doorgeven aan de leerkracht of verlof aanvragen. 
 

Concreet levert Mijnschoolinfo de volgende voordelen op:

1. Ouders en/of verzorgers hebben toegang tot informatie

De ouders en/of verzorgers hebben nu meer inzicht in de schoolinformatie van hun kind(eren). Daarnaast kunnen zij een actieve rol spelen in de planning van sommige schoolprocessen. Even het adres van een klasgenoot opzoeken, checken hoe laat de schoolavond begint, of welke schoolactiviteiten zijn gepland in de week voor de zomervakantie: dat kan allemaal via Mijnschoolinfo.
 

2. Effectief werken

Het personeel heeft nu minder communicatietaken en de werkprocessen worden meer gestroomlijnd. Daardoor kosten deze werkzaamheden minder tijd. MijnAMS wordt gekenmerkt door een eenvoudige en transparante manier van communiceren.

Dit betreft zowel gerichte mailings, persoonlijke berichten, korte enquêtes, het delen van agenda's, als het plannen van oudergesprekken.
 

3. Ouderbetrokkenheid wordt vergroot

Ouders en scholen kunnen heel snel, actief en gericht met elkaar communiceren. Daarmee wordt de ouderbetrokkenheid vergroot.

Vlak voordat uw kind start op school ontvangt u via Mijnschoolinfo een activatielink. Na aanmelding via deze link ontvangt u vanaf dit moment via de mail alle schoolinformatie. 

Daarnaast heeft Mijnschoolinfo een app voor op uw smartphone of tablet en is het mogelijk om de agenda van de school exporteren. 

 

Bij vragen over het gebruik van Mijnschoolinfo kunt u terecht bij Atty van Enk.