Stel cookie voorkeur in

Een dag uit de Onderbouw

Welkom op de pagina van de Onderbouw

 

OB 1: Carolien Willemsen

OB 2: Maureen Leeman en Ankie Gielissen

OB 3: Jennifer van de Water en Lidewij de Wit

OB 4: Fleur Scholten en Merel Jas. 

 

In de onderbouw werken we volgens montessori-principe met heterogene groepen, dus de instroomgroep en groep 1 en 2 zitten door elkaar. Er zijn vier onderbouwgroepen. Zodra de kinderen vier zijn geworden, starten ze bij ons op school. Vooraf heeft u als ouder bericht gehad in welke groep uw kind geplaatst is en dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende leerkracht om uw kind een aantal dagdelen te laten wennen.

Iedere ochtend starten we in de onderbouw met een vast patroon. Zelfstandigheid staat centraal op iedere montessorischool en dus ook bij de AMS. De kinderen komen binnen, hangen zelf hun jas op en zetten hun tas op de plank. Daarna nemen ze afscheid van hun ouders en gaat de schooldag beginnen. Kinderen die het afscheid nog moeilijk vinden zwaaien nog even kort voor het raam naar hun ouders.
 

Begin van de schooldag

Iedere ochtend bij het binnengaan van de klas geven de kinderen hun leerkracht een hand en zeggen goedemorgen. Dan stoffen ze hun tafel en verzorgen hun plant. Dit geeft hen even tijd om zich te oriënteren in de groep en rustig op te starten. Ondertussen leren ze ook specifieke vaardigheden als het verzorgen van een plant. Daarna zien de kinderen op de dagritme-kaarten hoe de dag er verder uitziet en gaan ze beginnen aan hun eerste activiteit. Meestal is dit kring of werkles, maar soms ook gym, buitenspelen of muziek.
 

De kring

In de kring doen we diverse groepsactiviteiten zoals tellen, rekenen, spelletjes, drama en muziek. Tijdens de weekend-/vakantie-/speelgoedkring vertellen de kinderen honderduit. Naast de reguliere taalactiviteiten werken wij ook met twee taalhandpoppen: de lettervleermuis en Tijm Rijm. Ook hebben wij geregeld verteltafels waarbij de kinderen aan de hand van een prentenboek met elkaar een verhaal uitspelen met minifiguren en attributen.
 

De boekenbeurt

Een belangrijke taalactiviteit is de boekenbeurt. De kinderen kiezen thuis een favoriet prentenboek uit en vertellen dan aan elkaar hoe het verhaal gaat. Zij doen dit in hun eigen woorden, oefenen dit thuis en hoeven dus niet te kunnen lezen. Daarna stellen ze elkaar vragen en mogen de luisterende kinderen vooral veel positieve feedback geven.
 

De Ik-kring

Dit doen wij met de oudste kinderen. In deze kring vertellen kinderen over zichzelf, hun gezin en familie, waar ze van houden, hobby’s, hun huis/kamer, vakantie, noem maar op. Kortom: alles wat voor hen belangrijk is. Natuurlijk stellen we ook vragen en worden de kinderen overladen met complimenten. Zo leren ze spelenderwijs meer over verhaallijnen, iets voorbereiden, presenteren en trots zijn op jezelf.
 

Zelfstandig werken

De kinderen kiezen voor de werkles zoveel mogelijk zelf uit het grote aanbod van materialen, maar natuurlijk is de leerkracht actief betrokken bij alle leerprocessen en bewaakt ook dat alle vakgebieden aan bod komen. De leerkracht gaat, geheel volgens het montessori-principe, rond met haar kruk om alle kinderen die hulp nodig hebben bij het uitzoeken, een lesje te geven. Dan krijgt ieder kind individuele instructie en daarna gaat het kind zoveel mogelijk zelfstandig door met de uitvoering/verwerking. Ze leren zo, naast de specifieke kennis en vaardigheden, ook taakgericht werken en dat een werkje afgemaakt moet worden. Om alle kinderen deze vrijheid te kunnen geven, hanteren wij veel regels om een prettige werksfeer te creëren: ‘Vrijheid in gebondenheid’.
 

Korte pauze en overblijven

Halverwege de ochtend hebben de kinderen een korte pauze, zij eten dan fruit en drinken dan wat. Koolzuurhoudende dranken en erg zoete dranken zoals Fristi, yoghurtdranken en chocolademelk bij voorkeur niet meegeven. Tussen de middag komen er vaste overblijfkrachten die met hun eigen groep eten en buiten of binnenspelen. Zij hebben hiervoor een korte opleiding gedaan. De kinderen eten dan brood en drinken weer. Afspraken over hoeveel er gegeten moet of mag worden maken ouders zelf met hun kinderen. Wij stimuleren dat er gegeten en gedronken wordt. Voor het overblijven betalen ouders jaarlijks een vaste bijdrage, dit is alleen in de onderbouw. Dit is dus wat anders dan de vaste, vrijwillige ouderbijdrage.
 

Speelgoeddag

In de onderbouw is het op vrijdag speelgoeddag. Spelen met je eigen speelgoed doet een groot beroep op sociale vaardigheden zoals leren delen, afspraken maken en bij een gezelschapsspel op je beurt moeten wachten en tegen je verlies kunnen. De veiligheid van je eigen speelgoed zorgt voor zelfvertrouwen, waardoor het soms makkelijker is contact te leggen met andere kinderen. Daaraan gekoppeld hebben we dan ook duidelijke afspraken dat er dus de rest van de week geen spulletjes mee genomen mogen worden. Uitzonderingen zijn een gewisselde tand, een diploma of een boek. Bijzondere dingen mogen de kinderen ook op vrijdag laten zien.
 

Lessen vakdocenten

Iedere week hebben we naast de reguliere muzieklessen door de groepsleerkracht ook muziekles van onze vakdocent Hans Grotenbreg. Elke twee weken hebben we een gymles in de grote gymzaal door onze vakdocent Luuk Rossen.
 

Onderbouwactiviteiten

Gedurende het jaar organiseren we specifieke onderbouwactiviteiten voor de kinderen, bijvoorbeeld het juffenfeest, kerststukjes maken en een afscheidsmiddag voor groep 2. Bij uitstapjes vragen wij ouders om een groepje kleuters te komen begeleiden, superleuk, maar intensief en daarom vragen wij vriendelijk om kleine broertjes/zusjes op dit soort momenten niet mee te nemen. De klassenouder communiceert hierover met de ouders.

Week van de ontdekkingen

Vrijwel elk jaar organiseren we een week van ontdekkingen. We zetten dan één onderwerp centraal en gaan daar met de hele onderbouw intensief mee aan de slag. In de groepen maken we specifieke materialen over dit onderwerp en ook in de hal zetten we dan spannende activiteiten op. Er hebben al heel wat onderwerpen de revue gepasseerd: culinair, techniek, steen, oerknal, enzovoort.
 

Verjaardag in de onderbouw

De verjaardag van onze kleuters vieren we uitgebreid in de klas. Het moment van vieren gaat altijd in overleg met de leerkracht. De jarige staat centraal en ouders mogen daarbij aanwezig zijn. Jongere broertjes/zusjes kunnen alleen mee als zij ook rustig mee kunnen doen. Oudere kinderen die ook op de AMS zitten mogen, als zij toestemming hebben van hun eigen leerkracht, hier een half uurtje bij aanwezig zijn. Om privacy-redenen mag er niet gefilmd worden, foto’s maken mag wel, maar gaat u hier a.u.b. voorzichtig mee om. Foto’s mogen vanzelfsprekend, als er andere personen op staan dan uw eigen kind, zonder toestemming niet verspreid worden of op het internet terecht komen. Wat betreft traktaties volgen we het schoolbeleid en de kinderen mogen op hun verjaardag ook nog even langs de andere onderbouwleerkrachten.  
 

Einde van de schooldag

Aan het einde van de dag zetten de kinderen hun plantje weer terug op de tafel, doen hun jas aan en rugzak op de rug. Met een hand nemen de kinderen weer afscheid van de leerkracht. De ouders/ophalers wachten op het kleuterplein zoveel mogelijk op afstand van de klaslokalen zodat de leerkracht de aandacht van de kinderen heeft tijdens de afsluiting van de dag. Iedere klas heeft zijn eigen uitgang, OB1, OB3 en OB4 gebruiken de schuifdeur, OB2 maakt gebruik van de hoofdingang.
 

Oudergesprekken

Zodra de leerkracht een nieuwe leerling een beetje heeft leren kennen volgt er een welkomstgesprek. Daarin worden de eerste indrukken uitgewisseld en vertellen de ouders over de eerste vier jaar van hun kind. Daarnaast zijn er de reguliere 10-minuten gesprekken. Deze vinden plaats aan de hand van een kijkpuntenlijst waarbij de leerkracht uitgebreid een beeld schetst van het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind, maar natuurlijk ook van het leerstofniveau van de diverse vakgebieden. De kinderen krijgen twee keer in hun onderbouwtijd een verslag mee naar huis, groep 1 in april/mei en groep 2 in juni. Ook de kleuters doen 2 keer per jaar mee met het leerlingvolgsysteem Cito. Wij gebruiken deze toetsen om alle vaardigheden en kennis goed in kaart te brengen en daar dan bij ons lesstofaanbod goed bij aan te sluiten. Bij vragen kunt u als ouders altijd terecht bij de leerkracht van uw kind, korte praktische vragen kunnen voor en na schooltijd. Zijn er grotere zorgen en wilt u eerder overleg over uw kind, buiten het moment van de 10-minuten gesprekken om, dan kunt u een afspraak maken.