Stel cookie voorkeur in

Een dag uit de Middenbouw

Leerkrachten:

MB 1: Eline Koopman en Nadine Hendriks;

MB 2: Janneke Otten en Nadine Hendriks

MB 3: Ellen Staring;

MB 4: Pim Oldenboom

MB 5: Hanneke Mooren.

 

Binnenkomst

Als de kinderen tussen 8:15 en 8:30 uur op school komen, hangen ze eerst zelf hun jas op in het halletje voor de klas en leggen ze hun tas op de plank erboven. Dan schudden ze bij de ingang van klas de hand van de leerkracht. Voor ze aan de slag gaan zorgen de kinderen eerst voor hun eigen plantje. Ze pakken het van hun tafel, geven het als dat nodig is water en zetten het in de vensterbank. Wanneer kinderen in de klas zijn, gaan zij aan het werk.

 

Zelfstandig werken

Bij de opvoeding van de kinderen tot zelfstandige mensen leren we de kinderen op school zelfstandig te werken. Ze leren om zelfstandig met een weektaak bezig te zijn en manieren te vinden om de problemen die ze daarbij tegenkomen op te lossen. Hierdoor leren de kinderen ook een gedegen planning te maken en verantwoordelijkheid voor hun eigen werk te dragen. Het is goed voor het gevoel van eigenwaarde wanneer kinderen merken dat ze echt niet overal een volwassene voor nodig hebben.

 

De leerkracht maakt van die tijd gebruik om een kind of een groepje kinderen apart te helpen. De hulp is er dan voornamelijk op gericht dat zij het daarna zelf kunnen doen. Op deze manier komen we tegemoet aan de verschillende behoeftes van de kinderen.

 

Kinderen leren:

-  Een taak te overzien, te plannen en te bespreken.

-  Niet steeds bij de leerkracht te komen.

-  Elkaar te helpen en elkaars hulp te accepteren.

-  In eigen tempo hun werk te doen.

-  Voldoening in zelf gevonden oplossingen te krijgen.

 

Als kinderen zelfstandig kunnen werken, dan leren ze zelf naar oplossingen zoeken. De leerkracht kan dan:

-  Rustig observeren.

-  Instructie geven aan kinderen die het op dat moment nodig hebben.

-  Aandacht geven aan de kinderen die dat nodig hebben.

-  Kinderen stimuleren om hun eigen problemen op te lossen.

-  Kinderen stimuleren om zich verder te ontwikkelen.

 

Groepslessen

Er worden in jaargroepen korte lessen gegeven. Dit zijn de instructies voor taal, spelling en begrijpend lezen. In groep 3 zijn deze lessen aanvankelijk alleen gericht op lezen en schrijven.

De kinderen mogen na een korte instructie de stof zelf verwerken. De leerkracht houdt in de daaropvolgende instructie nog een nabespreking.

De lessen over Kosmische onderwerpen zijn ook klassikaal. We behandelen vijf wisselden thema’s.

Verder hebben we handvaardigheidslessen, tekenlessen, dramalessen en lessen in sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Fruit en lunch

Halverwege de ochtend eten de kinderen het fruit dat ze van huis hebben meegebracht en drinken ze uit hun drinkbeker. De lunch nemen de kinderen ook zelf van huis mee en die eten zij samen met hun leerkracht in de klas. Voor het eten gaan ze lekker naar buiten om te spelen. Als het hard regent spelen ze in de klas.

 

Muziek, drama en gym

Hans Grotenbreg (‘muziek-Hans’) geeft elke klas een uur per week muziekles, in de klas of in het muzieklokaal. De muzieklessen bestaan uit zang en het bespelen van muziekinstrumenten. Ook het (actief) luisteren naar muziek is een belangrijk onderdeel van de muzieklessen.

De groepsleerkrachten onderwijzen in toneel en dans tijdens de dramalessen in de klas. In de lessen is er aandacht voor stemvorming, motoriek en voor het vormgeven van eigen ideeën en fantasieën. De kinderen leren zichzelf voor een groep te presenteren, zich in te leven in verschillende personages en samen te werken.

De middenbouwers hebben twee keer per week drie kwartier gymles. Vakdocenten Luuk Rossen en Bertin Simons verzorgen deze lessen in de gymzaal of buiten op het sportveld. Zij gebruiken daarvoor de methode Planmatig Bewegingsonderwijs.

 

Einde van de schooldag

Als de school bijna uitgaat doen de kinderen hun ‘zorgje’. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor het materiaal en hun eigen tafel, plus de netheid en orde in de klas.

De kinderen zetten hun plant weer op tafel. Daarna geven ze de leerkracht weer een hand voor ze vertrekken.

 

 

Af en toe

 

Midweek

Drie woensdagochtenden per jaar doet elke klas mee aan een midweek. Uit elke bouw komt een klas naar de hal om een optreden te verzorgen en naar die van de andere twee klassen te kijken. De middenbouwers voeren dan bijvoorbeeld een toneelstuk op, of houden een quiz. Best spannend, natuurlijk, maar ook ontzettend leuk. Ouders en opa’s en oma’s zijn van harte welkom om te komen kijken!

 

Boekenbeurt en spreekbeurt

Voor hun jaarlijkse boekenbeurt nemen de leerlingen hun lievelingsboek mee naar school om daar uitgebreid over te vertellen. Iedereen mag vragen stellen en het boek goed bekijken.

Ook houden de kinderen van groep 4 en 5 een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp. De kinderen vinden het erg leuk om een PowerPoint te maken om hun spreekbeurt te ondersteunen.

 

Uitstapjes

De middenbouwklassen gaan er regelmatig op uit. Ze gaan dan bijvoorbeeld lekker naar buiten met het Natuurcentrum Arnhem. Verder staan er bezoeken aan onder andere het Watermuseum, het Museum Arnhem en het iXperium op het programma.