Stel cookie voorkeur in

Een dag uit de Bovenbouw

De bovenbouw op de Arnhemse Montessorischool heeft 5 groepen.

BB1; Michelle van Eerden en Noelle Dikkers

BB2; Lianne van Vugt en Michelle van Eerden

BB3; Marita Zijl en Merel Jas (i.v.m. ouderschapsverlof van Sanne Berk)

BB4; Hans Dirksen

BB5; Iris van Aalst en Marion Hamers (tevens bovenbouwcoördinator)

 

Binnenkomst

De kinderen komen tussen 8.15 en 8.30 uur de school binnen. Bij de ingang van het lokaal staat de leerkracht om de kinderen te ontvangen met een handdruk. De kinderen komen rustig binnen, verzorgen hun plant, zetten deze op de vensterbank en pakken hun map met de voorgaande dag gemaakt werk.

De kinderen beginnen met verbeteren van het eerder gemaakte werk en kijken op hun zelf ingevulde weekplanner en gaan aan de slag.

 

Zelfstandig werken

De kinderen werken met een planner waarop ze hun minimale werktaak inplannen. Daarnaast is er ruimte voor vrije werkkeuze van het kind. Tot de eerste pauze werken de kinderen in alle rust aan hun werktaak (zelfstandig werken). De leerkracht maakt haar/zijn lesjesronde.

Rond 10 uur nuttigen de kinderen hun zelf meegebrachte fruit en drinken. De kinderen dekken hiervoor hun eigen tafel met een eigen dekservet. Hierna spelen de kinderen buiten van 10.15-10.30 uur. De tweede pauze is van 12.00-12.30. Hiervoor of hierna, afhankelijk van de lessen door de vakleerkrachten, eten de kinderen samen met de leerkracht.

 

Groepslessen

Wekelijks worden er groepslessen gegeven op het gebied van rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, studievaardigheden, kosmisch en SEO. Een deel van deze lessen is groep overstijgend.

 

Eind van de schooldag

Aan het eind van de schooldag leveren de kinderen het door hen gemaakte werk van die dag in, zodat de leerkracht het kan nakijken. Het gemaakte, nagekeken en verbeterde werk wordt geregistreerd door de leerkracht. Hierdoor kunnen de kinderen dagelijks gevolgd worden in hun vaardigheden en ontwikkeling.

 

Aan het eind van elke schooldag worden de zorgjes gedaan door de kinderen. Ze zetten hun plant op tafel en geven de leerkracht, bij het verlaten van het lokaal, een hand.

De schooldag eindigt om 14.45 uur.

 

Nieuwskring

Ieder kind verzorgt een maal per jaar een nieuwskring. Het kind presenteert een actualiteit uit een van de nieuwsmedia en gaat hierover met de groep in gesprek.

 

Spreekbeurt

Een maal per jaar houdt ieder kind een spreekbeurt. De richtlijnen waaraan de spreekbeurt moet voldoen worden tijdig met de kinderen besproken.

 

Groep 8
Musical

De afscheidsmusical van groep 8 is ieder jaar een heel bijzonder en speciaal moment. De musical vergt veel tijd en vooral ook creativiteit van leerkrachten, ouders en leerlingen, want iedereen vindt het een eer om alles zo mooi mogelijk voor het voetlicht te brengen. De decors worden zelf gemaakt, de kleding wordt bij elkaar gezocht, rollen worden samen en individueel geoefend.

De avond van de uitvoering is een emotioneel moment, want de kinderen beseffen dat het een afsluiting is van een periode in hun leven.

 

Kamp

De leerlingen in groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar op schoolkamp. Leerkrachten en ouders gaan mee als begeleiding.

 

Commissies

De leerlingen uit groep 8 denken en helpen mee bij het organiseren van feesten en activiteiten op de AMS. In iedere commissie nemen 2 á 3 leerlingen uit een groep zitting. Aan het begin van ieder schooljaar kunnen de kinderen zich opgeven voor de sport-, herfst/Pasen-, sint-, kerst-, DOC-, zomerfeest- of musicalcommissie.