Stel cookie voorkeur in

Bouwindeling op de AMS

Volgens Maria Montessori verloopt de ontwikkeling van de mens volgens een bepaald grondplan. Dit grondplan bestaat uit een aantal opvolgende fasen die ieder mens doorloopt. Elk van deze ontwikkelingsfasen staat niet op zichzelf, maar legt de basis voor de volgende. Door alle fasen heen is er sprake van spontane activiteit en van gevoelige perioden

 

Onderbouw

Maria Montessori zegt van deze fase dat het kind nu de speciale hulp van de opvoeding op school nodig heeft. Dit is de periode waarin kinderen bewust indrukken opdoen. Het is de "gevoelige periode" voor het opdoen van zintuiglijke ervaringen, voor waarnemingen in de omgeving, voor het leren van woorden en voor oefeningen uit het dagelijkse leven. Een kenmerk van het kind is dat het zelf wil handelen en dat het aandacht heeft voor het nauwkeurige verloop van handelingen. Het kind herhaalt met plezier vele malen die aangeleerde handelingen vanuit een innerlijke behoefte. Van groot belang is een goed voorbereide omgeving, waarin het kind aan zijn behoefte tot ontwikkeling kan en mag voldoen.

Lees ook: een dag in de onderbouw

Middenbouw

In deze periode zijn de behoeften van de kinderen veranderd. Ze willen zich nu aansluiten bij anderen, gezamenlijke activiteiten ondernemen. Hun belangstelling voor normen, waarden en regels is groot. Ze zijn in de "gevoelige periode" voor het opnemen van kennis en het verkrijgen van inzicht in de cultuur waarin ze leven. Maria Montessori vindt het belangrijk dat kennis en maatschappelijk/sociale ervaringen tegelijkertijd worden verworven.

Lees ook: een dag in de middenbouw

Bovenbouw

Maria Montessori gaf de periode van 9 tot 12 jaar aan als: de wetenschapper. Het kind gaat verbanden zien tussen feiten waarmee het in aanraking komt en bouwt zo een wereldbeeld op. Het denkt na over de plaats van de mens in die wereld en wil inzicht krijgen in de cultuur waarin het leeft. Ze zijn in de 'gevoelige periode' voor het opnemen van kennis en het verkrijgen van inzicht in de cultuur waarin ze leven. Montessori vindt het belangrijk dat kennis en maatschappelijke en sociale ervaringen tegelijkertijd worden verworven. Wij noemen dat tegenwoordig het leren omgaan met normen en waarden. Hier ligt de basis voor de maatschappelijke vorming.

Op de AMS zitten kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar bij elkaar in een groep. Wij willen kinderen de kans geven zich te ontwikkelen tot zelfstandige, zich verantwoordelijk voelende en mondige mensen. Wij verstaan onder leren meer dan het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden. Op onze school leren kinderen om te gaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, hun gevoelens uiten en een zelfstandige taakgerichte werkhouding te ontwikkelen. ‘Help mij het zelf te doen’ is een van de basisprincipes van het montessorionderwijs.

Lees ook: een dag in de bovenbouw

Groepsgrootte

De groepen op onze school variëren tussen 26 en 30 leerlingen én 30 is ook het maximaal aantal leerlingen. In iedere groep is een leerkracht aanwezig en soms hebben we stagiaires binnen on ze school.

Zie voor meer informatie de uitgebreide pagina over de groepen op de AMS (klik hier).