IC-techniek

IC-techniek

In 2010 is in de hele school een uitgebreid nieuw computernetwerk aangelegd. In iedere nis zijn computeraansluitingen en werkplekken: elke bovenbouwgroep heeft vijf computers; elke middenbouwgroep vier; en elke onderbouwgroep minimaal twee. In alle groepen zijn er digitale schoolborden gekomen.

 

computer

De school is aangesloten op de glasvezelring Arnhem. De beheerder van ons netwerk, de firma Unilogic, zorgt voor voldoende afdichting en filtering van het internet.

Er is een Fluvius internet protocol waarin voor alle betrokkenen, zowel voor kinderen, leerkrachten, stagiaires en hulpouders uitgewerkt is waar de school zich aan dient te houden. Dit protocol wordt met de leerlingen besproken en is in te zien bij de directeur van de school.

 

De computer krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de dagelijkse werkzaamheden in de klas. Er is op de AMS per bouw een leerkracht die de computeraangelegenheden coördineert. Alle leerkrachten hebben zich tot doel gesteld de mogelijkheden van de computer beter te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk.

 

De krijt-schoolborden zijn inmiddels uit de school verdwenen. In ieder lokaal is een digitaal schoolbord, het DigiBord, aanwezig.